Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 02.01.2024 18.08.2023

Obmedzuje sa predaj pyrotechnických výrobkov kategórií F2 a F3

Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

Schválené od 01.01.2024 18.08.2023

Zavádza sa elektronizácia vo verejnej osobnej doprave

Nový zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.07.2023 13.07.2023

Ruší sa povinnosť platenia príspevku 2 % autorských odmien umeleckým fondom

Novela zákona o umeleckých fondoch

Schválené od 20.06.2023 20.06.2023

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa oznámi do 21. júla odvodové povinnosti

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 16.06.2023 16.06.2023

Budúci podnikatelia majú možnosť získať bezplatné konzultácie

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC II-BA kraj

Schválené od 01.07.2023 13.07.2023

Zavádza sa ústavné právo na platbu v hotovosti

Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky

Schválené od 14.06.2023 15.06.2023

CBD cigarety sú predmetom spotrebnej dane

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 01.07.2023 15.06.2023

Zvyšuje sa dávka garančného poistenia

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.01.2024 06.07.2023

Rozširuje sa okruh investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov

Novela zákona o kolektívnom investovaní

Schválené od 01.06.2023 02.06.2023

Lekári majú povinnosť vystavovať ePN

Oznam Sociálnej poisťovne

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu