Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Umožňuje sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Vývoz potravín nad 400 ton bude nutné oznámiť štátu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách

Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Ruší sa povinný 50 % podiel slovenských potravín v reklamných materiáloch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách

Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Obchodníci budú môcť predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Zákon o potravinách


Pripravované od 01.01.2023 13.06.2022

Súdny exekútor bude môcť uložiť PO peňažnú pokutu priamo

Exekučný poriadok

Schválené od 01.06.2022 30.05.2022

Spúšťa sa ePN aj pre zamestnávateľov

Oznámenie SP


Schválené od 01.01.2023 27.05.2022

Zamestnávatelia budú môcť prispieť na bývanie svojim zamestnancom

Zákonník práce

Pripravované od 01.11.2022 11.05.2022

Zmenšuje sa byrokracia pri obchodovaní so zbraňami či pyrotechnikou

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu