Plánuje sa odklad účinnosti zmien súvisiacich so zavedením insolvenčného registra

Pripravované od 01.10.2025 - Číslo zákona: 309/2023
[10.06.2024]

Návrh novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zákona, ktorým sa navrhuje odklad účinnosti zmien súvisiacich so zavedením insolvenčného registra.

Novou právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v ďalších dotknutých právnych predpisoch, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025, sa zavádza centralizovaný elektronický systém pre vedenie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácie, ako aj likvidácie a dodatočnej likvidácie (insolvenčný register). Nevyhnutným predpokladom implementácie prijatej právnej úpravy je funkčný informačný systém – insolvenčný register, pričom vzhľadom na stav verejného obstarávania tohto informačného systému a plánovaný časový harmonogram jeho uvedenia do prevádzky je zrejmé, že vyššie uvedená právna úprava nadobudne účinnosť predčasne.

Z uvedených dôvodov sa navrhuje odklad účinnosti tejto právnej úpravy tak, aby nadobudla účinnosť 1. októbra 2025.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu