Potravinári a odvodová úľava: Vybraná skupina zamestnávateľov môže podávať vyhlásenie za júl 2024

Schválené od 28.06.2024
[28.06.2024]

Oznam Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa avizuje zamestnávateľom-potravinárom, že od 1. júla 2024 si môžu podávať  Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac júl 2024.
Stále platí, že Sociálna poisťovňa, po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci, oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie/neschválenie štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu