Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa vám oznámi aké máte odvodové povinnosti

Schválené od 28.06.2024
[28.06.2024]

Oznam Sociálnej poisťovne


Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa im do 22. júla 2024 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2024. 
  • Tieto oznámenia Sociálna poisťovňa bude posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať.
  • Informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú na doručovanie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu