Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Pripravované od 01.01.2022 30.04.2021

Zavádza sa povinnosť oznámiť číslo účtu podnikateľov a transparentný index daňovej spoľahlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Predloženie prehľadu o preddavkoch na daň zamestnancov bude do 5 dní po lehote bez pokuty

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 15.04.2021 14.04.2021

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Zavádza sa možnosť doručenia oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania elektronicky

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Predlžuje sa doba na uplatnenie nulovej sadzby DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Nastavuje sa dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane do 31. januára 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 26.02.2021 04.03.2021

Upúšťa sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty pre daňové subjekty

Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Schválené od 12.02.2021 04.03.2021

Zavádza sa nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu