Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 28.09.2023 - Novinka 28.09.2023

Potravinári si už môžu uplatňovať odvodovú úľavu

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 11.09.2023 11.09.2023

Sociálna poisťovňa rieši odvodovú úľavu pre vybraných zamestnávateľov

Oznam Sociálnej poisťovne


Schválené od 17.08.2023 17.08.2023

Druhá šanca pri porušení zákona

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 01.10.2023 - Už o 2 dni 25.09.2023

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pripravované od 01.01.2024 07.08.2023

Plánuje sa odstrániť nadmerné daňové zaťaženie slovenských autodopravcov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z motorových vozidiel

Pripravované od 01.01.2024 20.07.2023

Plánuje sa zaviesť znížená sadzba DPH pre vybrané tovary a služby v sektore kultúry

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.01.2024 01.08.2023

Zvyšuje sa horná hranica príjmov z charitatívnej reklamy

Novela zákona o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.01.2024 01.08.2023

Príjem z predaja kryptomien sa bude zdaňovať zníženou sadzbou dane

Novela zákona o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.08.2023 14.07.2023

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú platiť nižšie odvody za zamestnancov

Novela zákona o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu