Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Upravuje sa nová povinnosť poskytovania informácií pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Schválené od 27.10.2022 31.10.2022

SZČO: Nezabudnite zaplatiť nové poistné do 8. novembra 2022

Oznam SP

Pripravované od 05.12.2022 26.10.2022

Výhry z hazardných hier by mali byť oslobodené od dane z príjmu iba do výšky 350 Eur

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov

Pripravované od 15.11.2022 24.10.2022

Verejnosť by mala byť odmeňovaná za kontrolu podnikateľov ohľadom vydávania pokladničných blokov

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

Schválené od 06.10.2022 12.10.2022

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii

Oznam FS


Schválené od 17.10.2022 17.09.2022

Aplikácia Pokladnica končí a nahradí ju VRP 2

Oznam FS SR

Schválené od 07.09.2022 08.09.2022

Blíži sa splatnosť odloženého poistného za júl 2020

Oznam SP

Pripravované od 01.01.2024 23.08.2022

Plánujú sa nové opatrenia proti zneužívaniu daňového systému v EÚ

Návrh Smernice Rady EÚ o stanovení pravidiel týkajúcich sa úľavy na zníženie zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb

Schválené od 03.08.2022 03.08.2022

SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby poistného

Oznam SP

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu