Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právoSchválené od 22.06.2022 24.06.2022

Netreba zabudnúť na odložené daňové priznanie

Oznam FS SR


Schválené od 01.01.2023 15.06.2022

Upravuje sa nová povinnosť poskytovania informácií pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Schválené od 01.07.2022 27.06.2022

Zvyšuje sa suma životného minima

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Pripravované od 01.01.2023 31.05.2022

Znižuje sa administratívna záťaž pre vybrané daňové subjekty

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 01.01.2023 31.05.2022

Zavádza sa nová povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 15.06.2022 24.05.2022

Stanovuje sa nový koeficient sadzby dane tzv. neudržiavanej stavby

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripravované od 22.06.2023 13.05.2022

Zavádza sa povinnosť zverejňovať informácie o dani z príjmov pre nadnárodné spoločnosti

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu