Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 01.01.2022 03.01.2022

Finančná správa od 1. januára 2022 komunikuje s daňovými subjektmi elektronicky

Oznam Finančnej správy


Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zjednodušuje sa elektronizácia účtovných dokladov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Predloženie prehľadu o preddavkoch na daň zamestnancov bude do 5 dní po lehote bez pokuty

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavedenie maximálneho ročného vymeriavacieho základu na poistné (sociálne poistenie)

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa odvodová odpočítateľná položka pre študentov a dôchodcov

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa transparentný index daňovej spoľahlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu