Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 01.10.2021 - Už o 21 dní 01.09.2021

Zavádzajú sa pravidlá pre prevádzkovanie malých samostatnýh pivovarov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 20.08.2021 20.08.2021

Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Oznam Finančnej správy

Schválené od 01.07.2021 02.07.2021

Znižujú sa administratívne povinnosti pre konečných spotrebiteľov LPG

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 01.06.2021 02.06.2021

Finančná správa pomáha zjednodušiť preclievanie

Oznámenie Finančnej správy SR

Schválené od 01.07.2021 01.06.2021

Daňové oslobodenie liehu pri výrobe výživových doplnkov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 01.06.2021

Ruší sa oslobodenie od DPH pre zásielky z 3. krajín neprevyšujúce hodnotu 22 EUR

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.07.2021 01.06.2021

Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov v spojení so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Schválené od 01.07.2021 01.06.2021

Zavádzajú sa nové subjekty oprávnené prijímať a vyvážať alkoholické nápoje v rámci EÚ

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 01.06.2021

Zavádza sa jednotný limit pre použitie sadzby DPH vo výške 10.000€ v rámci celej EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu