Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 01.07.2021 - Už o 8 dní 22.06.2021

Znižujú sa administratívne povinnosti pre konečných spotrebiteľov LPG

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 01.06.2021 02.06.2021

Finančná správa pomáha zjednodušiť preclievanie

Oznámenie Finančnej správy SR

Schválené od 01.07.2021 - Už o 8 dní 01.06.2021

Daňové oslobodenie liehu pri výrobe výživových doplnkov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 - Už o 8 dní 01.06.2021

Ruší sa oslobodenie od DPH pre zásielky z 3. krajín neprevyšujúce hodnotu 22 EUR

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.07.2021 - Už o 8 dní 01.06.2021

Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov v spojení so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 - Už o 8 dní 01.06.2021

Nové pravidlá rušia povinnú registráciu k DPH v iných krajinách EÚ a prinášajú 1 spoločné priznanie

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.07.2021 - Už o 8 dní 01.06.2021

Zavádzajú sa nové subjekty oprávnené prijímať a vyvážať alkoholické nápoje v rámci EÚ

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 - Už o 8 dní 01.06.2021

Zavádza sa jednotný limit pre použitie sadzby DPH vo výške 10.000€ v rámci celej EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Zjednoduší sa elektronizácia účtovných dokladov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve

Schválené od 21.05.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace pandémie

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu