Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 26.02.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za február 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Schválené od 26.02.2021 04.03.2021

Upúšťa sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty pre daňové subjekty

Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Schválené od 12.02.2021 09.06.2021

Zavádza sa nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 12.02.2021 04.03.2021

Upúšťa sa od uloženia pokuty za neskoršie podanie priznania k miestnym daniam

Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Schválené od 10.02.2021 09.06.2021

Výdavky vynaložené na testovanie na ochorenie COVID-19 budú daňovo uznateľné

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 06.02.2021 09.06.2021

Upravujú sa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 29.01.2021 09.06.2021

Platba poistného za január 2021 pre zamestnávateľov a SZČO zasiahnutých krízou sa odkladá do 30.6.

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 17.12.2020 18.12.2020

Splatnosť poistného na sociálne poistenie pre osoby s poklesom príjmu o 40% sa posúva na 30.6.2021

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 01.01.2021 17.12.2020

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.01.2021 04.12.2020

Znižuje sa úroková sadzba pri odklade platenia dane, resp.pri platení dane v splátkach

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu