Daňové priznanie treba podať do 2.apríla

Schválené od 27.02.2024
[27.02.2024]

Oznam finančnej správy SR


Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať do 2.apríla tohto roka a najneskôr v tento deň je nutné daň aj zaplatiť. Daňovníci tak majú v tomto roku k dispozícií dva dni navyše. 

DP k dani z príjmov fyzických osôb je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2461,41 eur, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, to znamená rezidenta SR. 

Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, je možné si termín na podanie daňového priznania predĺžiť o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 2.apríla 2024 na miestne príslušný daňový úrad, a to v prípade, ak ho daňovník podáva v papierovej forme. Povinne elektronicky komunikujúce osoby podávajú oznámenie Finančnej správe elektronicky prostredníctvom jej portálu. Finančná správa dodáva, že oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. 

Existuje aj niekoľko výnimiek z povinnosti podať daňové priznanie za rok 2023. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu