Finančná správa spustí modernizovaný tranzitný systém neskôr

Schválené od 01.07.2024
[01.07.2024]

Oznam Finančnej správy SR


Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre tranzit. Zavedenie nového colného informačného systému do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.
  • Z pohľadu užívateľa súčasného systému pre tranzit posun termínu neznamená žiadnu zmenu súčasného stavu a vykonávaných postupov (elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia).
  • O presnom dátume zavedenia modernizovaného tranzitného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky v roku 2024 bude FS dotknutú verejnosť včas informovať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu