Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 13.02.2023 - Už o 6 dní 06.02.2023

Zavádzajú sa nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCS

Oznam Finančnej správy SR


Schválené od 01.04.2023 03.02.2023

Ustanovuje sa oznamovacia povinnosť pre dovozcov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pripravované od 01.04.2023 03.02.2023

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách

Návrh opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Pripravované od 01.03.2023 01.02.2023

Plánuje sa nanovo vymedziť hranice škody na účely Trestného zákona

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Schválené od 01.03.2023 - Už o 22 dní 30.01.2023

Upravujú sa podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Pripravované od 01.03.2023 19.01.2023

Predlžuje sa výnimka zo zákazu použitia olova v elektronických zariadeniach

Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov


Schválené od 18.01.2023 19.01.2023

Stanovujú sa maximálne ceny za dodávku plynu a elektriny

Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Pripravované od 01.06.2023 13.01.2023

Plánujú sa zaviesť nové inštitúty v práve obchodných spoločností

Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu