Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 10.11.2022 03.10.2022

Upravuje sa cenová regulácia v elektroenergetike

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania

Schválené od 03.10.2022 28.09.2022

Boli prijaté opatrenia na zmiernenie energetickej krízy

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.11.2022 27.09.2022

Ustanovujú sa kategórie odberateľov, ktoré môžu používať plyn na výrobu v čase obmedzenia dodávky

Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie

Pripravované od 01.01.2023 26.09.2022

Férovejšie určená výška úhrady za služby RTVS pre podnikateľov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Schválené od 15.10.2022 - Už o 11 dní 15.09.2022

Vznikajú nové povinnosti pre autorizované osoby strelných zbraní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Pripravované od 01.01.2023 09.09.2022

Plánujú sa zmeny v prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám


Schválené od 01.10.2022 01.09.2022

Novela zákona o energetike prinesie nových účastníkov na trh s energiami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.12.2022 25.08.2022

Dodávateľom plynu môže vzniknúť nová skladovacia povinnosť

Zákon o energetike

Pripravované od 01.01.2023 25.08.2022

Chystá sa úplne nový letecký zákon

Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu