Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.01.2023 - Novinka 03.12.2021

Upravujú sa podmienky prevádzkovania malého liehovaru a domáckej výroby piva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Schválené od 01.01.2022 - Už o 27 dní 02.12.2021

Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Schválené od 01.01.2022 - Už o 27 dní 02.12.2021

Zriaďuje sa nový register potravín pre potravinový semafor

Zákon o potravinách

Schválené od 01.01.2022 - Už o 27 dní 02.12.2021

Účinnosť zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa posúva o rok, tj. na 1.1.2022

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 01.01.2022 - Už o 27 dní 02.12.2021

Fľaše a plechovky na nápoje budú zálohované

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.01.2022 - Už o 27 dní 02.12.2021

Farmári budú môcť predávať mäso na farmárskych bitúnkoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 01.01.2022 - Už o 27 dní 02.12.2021

Zavádza sa inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Schválené od 01.02.2022 02.12.2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 01.12.2021 26.11.2021

Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.12.2021 01.11.2021

Mení a zjednodnocuje sa spôsob výberu mýta v EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu