Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 31.03.2024 20.11.2023

Využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní by malo byť dobrovoľné

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.07.2024 20.11.2023

Plánuje sa zmena financovania neštátnych zariadení poradenstva a prevencie

Návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škol a školských zariadení

Pripravované od 01.07.2024 20.11.2023

Plánuje sa zaviesť mimoriadna investičná pomoc pre investorov v oblasti výroby

Návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci


Pripravované od 01.07.2024 31.10.2023

Plánuje sa rozšíriť zoznam voľných živností o prevádzkovanie cestovnej agentúry

Návrhy novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže

Pripravované od 01.07.2024 31.10.2023

Plánuje sa odbúrať byrokracia v rôznych oblastiach podnikania

Návrh novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže

Pripravované od 01.07.2024 31.10.2023

Zodpovedný zástupca bude môcť vykonávať funkciu pre viacerých držiteľov povolenia v energetike

Návrh novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže

Schválené od 15.09.2023 14.09.2023

Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa končí

Uznesenie vlády SR k odvolaniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom  SARS-CoV-2 na území SR

Pripravované od 01.01.2024 14.09.2023

Plánuje sa zvýšenie paušálnych výdavkov súdneho exekútora

Návrh novely vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Schválené od 08.09.2023 08.09.2023

SZČO a zamestnávateľom sa blíži splatnosť odloženého poistného za marec 2021

Oznam Sociálnej poisťovne

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu