Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 15.10.2024 07.05.2024

Zavádzajú sa zmeny v regulácií kryptoaktív

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Pripravované od 15.10.2024 07.05.2024

Zavádza sa úprava vytvorenia rezervy aktív emitenta tokenov naviazaných na aktíva

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Pripravované od 15.10.2024 07.05.2024

Zavádzajú sa sankcie za porušenie nariadenia MiCA

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Zavádzajú sa zmeny v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Zavádzajú sa nové zásady ukladania sankcií pre obchodníkov

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 05.05.2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa nahradí viacero predpisov

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 19.04.2024 19.04.2024

Finančná správa rozširuje možnosti registrácie z úradnej moci

Oznam Finančnej správy SR

Pripravované od 01.07.2024 09.04.2024

Plánuje sa zaviesť jednodňová diaľničná známka

Návrh novely zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.07.2024 08.04.2024

Do zoznamu omamných a psychotropných látok majú pribudnúť nové psychoaktívne látky

Návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu