Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 16.07.2021 - Už o 22 dní 18.06.2021

Upravuje sa oblasť posudzovania zhody výrobkov a uvádzania určených výrobkov na trh

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

Schválené od 03.07.2021 - Už o 9 dní 03.06.2021

Zavádza sa zákaz používania niektorých jednorazových plastových výrobkov

Zákon o odpadoch

Pripravované od 01.01.2022 07.06.2021

Upravujú a zjednodušujú sa pravidlá v oblasti metrológie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o metrológii

Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Od júla bude na preclievanie potrebný elektronický občiansky preukaz

Oznámenie Finančnej správy SR

Pripravované od 01.08.2021 01.06.2021

Menia sa výšky pomoci na dodávanie mlieka a ďalších potravín do škôl

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Pripravované od 01.12.2021 01.06.2021

Umožňuje sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

Pripravované od 02.02.2022 01.06.2021

Zjednocujú sa podmienky vysielania vodičov v cestnej doprave v rámci EÚ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 13.04.2021 09.06.2021

Ruší sa obmedzenie distribúcie osobných ochranných pomôcok

Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva

Pripravované od 01.05.2022 19.05.2021

Rozširuje sa rozsah vozidiel, ktoré pri preprave podliehajú povinnosti mať licenciu EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave a zákon o sociálnom poistení

Schválené od 15.05.2021 17.05.2021

Opatrenia hospodárskej mobilizácie nebudú naviazané len na výnimočný a núdzový stav

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej mobilizácii a zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákon o civilnej ochrane obyvateľstva

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu