Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.12.2021 - Už o 4 dni 26.11.2021

Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.02.2022 08.11.2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 01.12.2021 - Už o 4 dni 01.11.2021

Mení a zjednodnocuje sa spôsob výberu mýta v EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 01.01.2022 21.10.2021

Farmári budú môcť predávať mäso na farmárskych bitúnkoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 01.01.2022 20.10.2021

Zavádza sa inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Pripravované od 01.01.2022 18.10.2021

Zjednodušenie povinného zasielania publikácií - menej kusov menej knižniciam

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

Pripravované od 01.01.2022 14.10.2021

Plánuje sa rozsiahla zmena v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb

Návrh zákona o mediálnych službách

Pripravované od 01.01.2022 14.10.2021

Dopĺňajú sa minimálne požiadavky pre získanie priamych platieb v poľnohospodárstve

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Pripravované od 01.01.2022 13.10.2021

Zlepšujú sa podmienky pre prevádzkovanie malého samostatného liehovaru a domácu výrobu piva

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Schválené od 01.11.2021 20.10.2021

Upravujú sa pravidlá nakladania s odpadmi

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu