Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.04.2021 18.03.2021

Upravujú sa podmienky financovania sociálnych služieb počas koronakrízy

Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Odkladajú sa úhrady odvodov z hazardných hier počas roka 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Posúva sa termín predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev a správcov bytov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Pripravované od 01.12.2021 04.03.2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 19.02.2021 04.03.2021

Zrušuje sa kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

Zákon ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 19.02.2021 04.03.2021

Ruší sa zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Zákon ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Pripravované od 01.06.2021 01.02.2021

Obchodníci budú môcť predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Zákon o potravinách

Schválené od 01.01.2022 01.02.2021

Zriaďuje sa nový register potravín pre potravinový semafor

Zákon o potravinách

Schválené od 27.01.2021 22.01.2021

Zamestnávatelia môžu testovať svojich zamestnancov na COVID-19 s príspevkom štátu

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu