Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.09.2022 22.06.2022

Zvyšuje sa suma stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pripravované od 01.01.2023 21.06.2022

Rozširujú sa zmluvné typy v športe

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.07.2023 21.06.2022

Vzniká možnosť evidencie ruín ako kultúrnych pamiatok v katastri nehnuteľností

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Schválené od 01.09.2022 21.06.2022

Predlžuje sa lehota na zrušenie živnosti z 2 rokov na 4 roky

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 20.06.2022

Umožňuje sa bezplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Pripravované od 01.07.2023 20.06.2022

Zavádza sa 30-dňová lehota na urýchlené konanie o zázname do katastra nehnuteľností

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Schválené od 17.07.2022 - Už o 14 dní 17.06.2022

Bol prijatý nový zákon o riešení hroziaceho úpadku podnikateľov

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Schválené od 17.07.2022 - Už o 14 dní 17.06.2022

Zavádzajú sa zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Schválené od 16.07.2022 - Už o 13 dní 01.07.2022

Vznikli nové povinnosti v súvislosti s hnojivami

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách

Schválené od 01.04.2024 10.06.2022

Elektronizuje sa územné plánovanie

Zákon o územnom plánovaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu