Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.03.2023 30.11.2022

Upravujú sa podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 28.11.2022 29.11.2022

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO od 1. januára 2023

Oznam SP SR

Schválené od 23.11.2022 25.11.2022

S finančnou správou môže elektronicky komunikovať ktokoľvek

Oznam FS SR


Pripravované od 01.04.2024 23.11.2022

Mení sa legislatíva ohľadom skládok odpadov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2024 23.11.2022

Chystá sa elektronizácia odpadového hospodárstva

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Pripravované od 01.04.2024 23.11.2022

Zrušuje sa finančné krytie zodpovednosti za enviromentálnu škodu pre MSP

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.12.2022 14.11.2022

Blízke osoby vlastníka pozemkov budú uprednostnené pred štátom

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Schválené od 02.01.2023 11.11.2022

Zavádzajú sa podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

Pripravované od 01.01.2023 07.11.2022

Vozidlám sa začnú prideľovať evidenčné čísla bez skratky okresov

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu