Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.04.2024 10.06.2022

Čierne stavby už nebude možné dodatočne legalizovať

Zákon o výstavbe

Schválené od 01.04.2024 10.06.2022

Zavádza sa územný plán mikroregiónu

Zákon o územnom plánovaní

Pripravované od 05.12.2022 21.06.2022

Výrobcom a dovozcom hračiek môžu vzniknúť dodatočné náklady

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek

Schválené od 10.06.2022 09.06.2022

Zavádza sa ex post hodnotenie právnych predpisov

Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Umožňuje sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Vývoz potravín nad 400 ton bude nutné oznámiť štátu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách

Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Ruší sa povinný 50 % podiel slovenských potravín v reklamných materiáloch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách

Schválené od 01.07.2022 14.06.2022

Obchodníci budú môcť predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Zákon o potravinách


Pripravované od 01.01.2023 13.06.2022

Súdny exekútor bude môcť uložiť PO peňažnú pokutu priamo

Exekučný poriadok

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu