Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatívaPripravované od 01.01.2023 31.10.2022

Znižuje sa administratívna záťaž podnikateľov zariadení spoločného stravovania

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Pripravované od 01.01.2023 27.10.2022

Plánuje sa zriadiť nový poľnohospodársky register (informačný systém)

Zákon o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2023 24.10.2022

Plánuje sa zavedenie nových poplatkov za konanie orgánov veterinárnej správy

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnych poplatkoch

Pripravované od 01.01.2023 25.10.2022

Plánuje sa zvýšenie poplatkov za diaľničnú známku

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Pripravované od 01.01.2023 19.10.2022

Upravujú sa technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre skladovacie zariadenia benzínu

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu

Schválené od 13.10.2022 14.10.2022

Pre potvrdenie na získanie 2% daní stačí navštíviť notára

Oznam SP

Pripravované od 01.12.2022 14.10.2022

Plánuje sa zvýšenie transparentnosti v oblasti štátneho nájomného bývania

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.03.2023 13.10.2022

Plánuje sa zvýšenie nákladov pre podnikateľov obchodujúcich so skvapalneným zemným plynom

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Pripravované od 01.01.2023 11.10.2022

Zlučuje sa odborná spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu