Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.07.2021 02.01.2021

Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2021 30.12.2020

Nový zákon zavádza tzv. malý konkurz umožňujúci rýchlejšie a lacnejšie ukončenie podnikania

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 01.01.2021 30.12.2020

Výška povinného preddavku na náklady malého konkurzu bude 500 EUR

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 01.01.2022 17.12.2020

Účinnosť zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa posúva o rok, tj. na 1.1.2022

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Zakazuje sa chov zvierat na účely kožušín

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pripravované od 01.05.2021 27.11.2020

Obmedzuje sa možnosť cestovných kancelárií poskytovať náhradné zájazdy

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Pripravované od 01.05.2021 11.11.2020

Zavádza sa zákonné predkupné právo k poľnohospodárskym pozemkom

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pripravované od 02.08.2021 11.11.2020

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Pripravované od 15.12.2020 11.11.2020

Ustanovujú sa sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu