Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.09.2023 20.07.2023

Plánuje sa znížiť spodný limit vlhkosti vzduchu v suchých skladoch

Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní


Schválené od 13.07.2023 13.07.2023

Podpora aplikácie na evidenciu tržieb pre staršie verzie Androidov končí

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.01.2024 01.08.2023

Pri výmene virtuálnej meny za majetok alebo služby sa nebude zdaňovať príjem do 2 400 eur

Novela zákona o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.08.2023 06.07.2023

Nový zákon prináša novú všeobecnú úpravu ochrany spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.08.2023 06.07.2023

Novinári by mali zodpovedať za citáty iných osôb

Novela Občianskeho zákonníka

Schválené od 01.08.2023 21.07.2023

Zavádza sa inštitút konsolidácie pohľadávok

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 04.07.2023 04.07.2023

Zintenzívnia sa kontroly zamerané na evidenciu tržieb v systéme e-kasa

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 01.08.2023 14.07.2023

Dlhodobý nájomca štátnej nehnuteľnosti môže prednostne uzatvoriť nájomnú zmluvu

Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu

Schválené od 01.07.2023 03.07.2023

Predčasná splátka úveru na bývanie bude raz za mesiac bez poplatku

Novela zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu