Zavádzajú sa sankcie za porušenie nariadenia MiCA

Pripravované od 15.10.2024
[07.05.2024]

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív


Vláda schválila nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív. V prípade vykonávania činnosti v rozpore s nariadením MiCA, alebo v prípade vykonávania činnosti, na ktorú je potrebné povolenie od Národnej banky Slovenska podľa nariadenia MiCA, Národná banka Slovenska má právomoc udeľovať sankcie. Jedná sa predovšetkým o nasledovné sankcie a správne opatrenia: 
  • v prípade fyzickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 700 000 EUR, 
  • v prípade právnickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR,
  • pri niektorých porušeniach právnickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 3 – 12,5 % celkového obratu právnickej osoby,
  • maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo, v dôsledku porušenia,
  • príkaz, ktorým sa od fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za porušenie požaduje, aby ukončila konanie spôsobujúce porušenie a zdržala sa opakovania tohto konania, 
  • dočasný zákaz, ktorý zabráni zabráni členovi riadiaceho orgánu poskytovateľa služieb kryptoaktív alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá je zodpovedná za porušenie, vykonávať riadiace funkcie u poskytovateľa služieb kryptoaktív,
  • vrátenie ziskov, ktoré sa na základe porušenia podarilo dosiahnuť alebo strát, ktorým sa na základe porušenia podarilo zabrániť odobratie alebo pozastavenie povolenia poskytovateľovi služieb kryptoaktív.
Zákon ešte musí schváliť parlament. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu