Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Informácie budú ľahšie dostupné

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Vznikli nové oznamovacie povinnosti pre dodávateľov elektriny a plynu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Finanční sprostredkovatelia už nebudú odmeňovaní za uzatvorenie prestupovej zmluvy

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení


Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Zamestnávatelia budú môcť prispieť na bývanie svojim zamestnancom

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Upravujú sa podmienky prevádzkovania malého liehovaru a domáckej výroby piva

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Zavádzajú sa zmeny v sociálnej oblasti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Bola prijatá regulácia nikotínových vrecúšok

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a dopĺňa zákon o ochrane nefajčiarov

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Zavádza sa nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a ich špecializácia

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Ruší sa ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu