Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.08.2022 - Už o 26 dní 02.07.2022

Zaviedla sa nová definícia pojmu publikácia a nové kategórie publikácií

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 - Už o 26 dní 02.07.2022

Novým zákonom o mediálnych službách sa zavádzajú rozsiahle zmeny

Návrh zákona o mediálnych službách

Schválené od 01.08.2022 - Už o 26 dní 02.07.2022

Vydavatelia periodík a prevádzkovatelia spravodajských webov musia byť partnerom verejného sektora

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 - Už o 26 dní 02.07.2022

Zjednodušuje sa povinné zasielanie publikácií - menej kusov menej knižniciam

Návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 - Už o 26 dní 02.07.2022

Zavádzajú sa zmeny v evidencii pri SBS

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Schválené od 01.07.2022 - Novinka 30.06.2022

Vyraďujú sa z obehu jedno a dvojcentové mince od 1. júla

Oznam MF SR

Schválené od 15.10.2022 30.06.2022

Vznikajú nové povinnosti pre autorizované osoby strelných zbraní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Schválené od 01.07.2022 28.06.2022

Zvyšuje sa garančná dávka

Oznam SP

Schválené od 01.10.2022 24.06.2022

Novela zákona o energetike prinesie nových účastníkov na trh s energiami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2024 22.06.2022

Zavádza sa povinná registrácia pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností online

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu