Zavádzajú sa zmeny v regulácií kryptoaktív

Pripravované od 15.10.2024
[07.05.2024]

Nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív


Vláda schválila nový zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorého cieľom je implementácia niektorých ustanovení nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami (nariadenie MiCA).
  • Národná banka Slovenska (NBS) sa ustanovuje za orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa nariadenia MiCA. 
  • NBS bude mať oprávnenie udeľovať povolenie emitentom tokenov naviazaných na aktíva a poskytovateľom služieb kryptoaktív. Bude tiež oprávnená udeľovať sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia MiCA.
Emitenti tokenov naviazaných na aktíva, poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptoaktívami a iné osoby oprávnené vykonávať činnosť v oblasti kryptoaktív, budú musieť mať udelené povolenie na výkon činnosti od NBS. Z tohto dôvodu je nutné činnosť týchto osôb vyňať spod pôsobnosti živnostenského zákona. Podnikateľské subjekty, ktoré majú živnostenské oprávnenie na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny budú však môcť poskytovať tieto služby až do udelenia povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív, najneskôr však do 1.júla 2026.

Fyzické ako aj právnické osoby, ktoré nakupujú či predávajú kryptoaktíva na vlastný účet a zároveň neposkytujú služby kryptoaktív klientom, naďalej nebudú potrebovať žiadne povolenie od NBS.

Zákon ešte musí schváliť parlament. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu