Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.07.2023 21.06.2022

Vzniká možnosť evidencie ruín ako kultúrnych pamiatok v katastri nehnuteľností

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Pripravované od 01.07.2023 20.06.2022

Zavádza sa 30-dňová lehota na urýchlené konanie o zázname do katastra nehnuteľností

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Schválené od 17.07.2022 17.06.2022

Bol prijatý nový zákon o riešení hroziaceho úpadku podnikateľov

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Schválené od 17.07.2022 17.06.2022

Zavádzajú sa zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Schválené od 16.07.2022 01.07.2022

Vznikli nové povinnosti v súvislosti s hnojivami

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách

Schválené od 01.04.2024 10.06.2022

Elektronizuje sa územné plánovanie

Zákon o územnom plánovaní

Schválené od 01.04.2024 10.06.2022

Čierne stavby už nebude možné dodatočne legalizovať

Zákon o výstavbe

Schválené od 01.04.2024 10.06.2022

Zavádza sa územný plán mikroregiónu

Zákon o územnom plánovaní

Pripravované od 05.12.2022 21.06.2022

Výrobcom a dovozcom hračiek môžu vzniknúť dodatočné náklady

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek

Schválené od 10.06.2022 09.06.2022

Zavádza sa ex post hodnotenie právnych predpisov

Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu