Zvyšuje sa minimálna hodnota podlimitnej zákazky

Už o 29 dní - Schválené od 01.08.2024 - Číslo zákona: 343/2015
[02.07.2024]

Novela zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola schválená vládna novela zákona, ktorou sa zjednocujú pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek.

Minimálna hodnota podlimitnej zákazky sa zvyšuje z doterajších 10 000 € na 50 000 € za účelom výraznej časovej úspory a odbúrania administratívnej záťaže pre zákazky, ktoré tvoria zhruba polovicu všetkých zákaziek zverejňovaných vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Limit sa prispôsobuje spektru limitov v EÚ:
- Írsko 50 000 €,
- Maďarsko 40 000 €,
- Poľsko 30 000 €."
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu