Zavádza sa dolná hranica sadzieb pri ukladaní pokút dopravcom

Už o 29 dní - Schválené od 01.08.2024 - Číslo zákona: 56/2012
[02.07.2024]

Novela zákona o cestnej doprave


Bola schválená vládna novela zákona, ktorá zavádza dolnú hranicu sadzieb pri ukladaní pokút dopravcom. Pôvodný stav umožňoval ukladať sankcie aj v minimálnej výške, a to napríklad 1 cent.

Po novom sa za priestupky v súvislosti s výkonom povolania dopravcu uloží pokuta v minimálnej výške 100 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu