Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Pripravované od 01.01.2022 30.04.2021

Zavádza sa povinnosť oznámiť číslo účtu podnikateľov a transparentný index daňovej spoľahlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Predloženie prehľadu o preddavkoch na daň zamestnancov bude do 5 dní po lehote bez pokuty

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 22.04.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac apríl 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Schválené od 15.04.2021 14.04.2021

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Schválené od 17.03.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za marec 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 31.03.2021 09.06.2021

Zavádza sa možnosť doručenia oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania elektronicky

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 09.06.2021

Predlžuje sa doba na uplatnenie nulovej sadzby DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Nastavuje sa dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane do 31. januára 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu