Predlžuje sa odvodová úľava pre poľnohospodárov

Schválené od 01.07.2024 - Číslo zákona: 461/2003
[21.06.2024]

Novela zákona o sociálnom poistení


V skrátenom legislatívnom konaní bola schválená vládna novela zákona, ktorá predlžuje odvodové úľavy pre zamestnávateľov v oblasti poľnohospodárstva a rýbného hospodárstva do konca roka 2024. Od 1. júla 2024 sa však už nebudú vzťahovať na výrobcov potravín.
  • Úľava sa vzťahuje na zárobky do 750 eur, teda aktuálnej výšky minimálnej mzdy. Zamestnávatelia do tejto sumy za svojich pracovníkov nemusia platiť nemocenské, starobné alebo invalidné poistenie. 
  • Do odvodových úľav patrí aj poistenie v nezamestnanosti či poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Nad sumu 750 eur už odvodové úľavy nebudú.
Európska komisia ešte minulý rok v novembri schválila dočasné uplatňovanie odvodových úľav do 30. júna 2024. Po rokovaniach z marca 2024 sa komisia rozhodla predĺžiť toto obdobie do konca tohto roka. Zároveň dodala, že poľnohospodári a rybári by mali dostať odvodové úľavy aj vzhľadom na súčasný stav krízy v týchto odvetviach.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu