Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

Schválené od 19.06.2024
[19.06.2024]

Oznam Finančnej správy SR


Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD), nemusia tento preddavok platiť.

NČZD je v roku 2024 stanovená na 470,54 eur mesačne. Ak si ju študent uplatní, pri výpočte mesačného preddavku na daň sa jeho základ dane, z ktorého sa preddavok počíta, zníži o túto sumu. Ak základ dane, ktorým je hrubý príjem znížený o poistné, nepresiahne 470,54 eur za mesiac, nie je povinný preddavky platiť. NČZD na daňovníka sa však neuplatní automaticky.

Finančná správa upozorňuje študentov, že ak ich celkové zdaniteľné príjmy v tomto roku presiahnu sumu 2 823,24 eur, sú povinní podať do konca marca 2025 daňové priznanie. Ak ich príjmy budú nižšie ako uvedená suma, potom nebudú povinní podávať daňové priznanie. Avšak v prípade, ak im zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, potom môžu dobrovoľne podať daňové priznanie, cez ktoré sa im zrazené preddavky vrátia v podobe daňového preplatku. Ten sa im vráti len v prípade, ak presiahne sumu 5 eur, a to prostredníctvom žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Ak študent pracuje v zahraničí, vo väčšine prípadov daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí. Príjem, ktorý dosiahne, je podrobený zdaneniu v krajine, v ktorej prácu vykonáva. Ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie, tzn. jeho celkové zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR a v zahraničí presiahnu sumu 2 823,24 eur, potom pri príjmoch zo zahraničia uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. Preddavky na daň zrazené v zahraničí, sa študentovi nevrátia cez daňové priznanie podané v SR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu