Za platcu DPH sa budú registrovať podniky od obratu 50 000 eur

Schválené od 01.01.2025 - Číslo zákona: 102/2024
[11.06.2024]

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty


Bola schválená vládna novela zákona, na základe ktorej budú mať povinnosť registrácie za platcu dane z DPH od roku 2025 tuzemské podniky s obratom za predchádzajúci kalendárny rok viac ako 50 000 eur.

Pokiaľ však podnik v kalendárnom roku dodaním tovaru alebo služby prekročí obrat 62 500 eur, stane sa platiteľom dane už dňom, v ktorom dodá tento tovar. Pôvodne bol limit na registráciu platiteľa DPH obrat 49 790 eur dosiahnutý počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Hlavným cieľom novelizácie zákona je transpozícia Smernice EÚ o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorá predmetnými zmenami znižuje zaťaženie malých podnikov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu