Blíži sa termín na odložené daňové priznania

Schválené od 11.06.2024
[11.06.2024]

Oznam Finančnej správy SR


Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov o tri mesiace, musia svoju povinnosť splniť do konca tohto mesiaca. Opätovné predĺženie lehoty na podanie DP už nie je možné. DP je potrebné nielen podať, ale daň aj zaplatiť.

Zákonom stanovená možnosť predĺženia lehoty na podanie DP a zaplatenia dane z príjmov maximálne o tri mesiace daňovníkom, ktorí oň požiadali do konca marca, uplynie 1. júla 2024, pretože 30. jún 2024 je v nedeľu.

Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2023 na dani z príjmov doteraz od daňovníkov vyše jeden milión daňových priznaní. Ďalších viac ako 290 tisíc daňovníkov s predĺženou lehotou na podanie DP čaká táto zákonná povinnosť do konca mesiaca, ďalšiu možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nemajú.

V prípade, že má daňovník zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí a podal si do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP, mohol si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, tzn. do konca septembra tohto roku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu