Dane a poplatky je možné uhradiť aj platobnou kartou

Schválené od 11.06.2024
[11.06.2024]

Oznam Finančnej správy SR


Už niekoľko mesiacov môžu klienti finančnej správy (FS) uhrádzať 15 druhov daní platobnou kartou cez portál finančnej správy (PFS). Spustením tejto možnosti zvyšuje FS svojim klientom komfort pri
plnení si daňových povinností.

Úhradu je možné realizovať cez PFS prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk.

Okrem daní je možné platobnou kartou uhrádzať aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Novelou zákona o správnych poplatkoch s účinnosťou od 1. apríla 2024 sa zmenili sadzby vybraných služieb poskytovaných FS. Na využitie tejto novej funkčnosti je potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS. Celkovo sa to týka 32 poskytovaných služieb.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu