Zavádza sa oslobodenie od dane pre malé podniky na úrovni EÚ

Schválené od 01.01.2025 - Číslo zákona: 102/2024
[11.06.2024]

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty


Bola schválená vládna novela zákona, na základe ktorej bude mať malý podnik od roku 2025 možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom je usadený.
  • Podmienkou je, že hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v EÚ v kalendárnom roku bude nižšia ako ustanovený ročný úniový limit 100 000 eur bez DPH a súčasne hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v tom istom kalendárnom roku nepresiahne ustanovený národný limit, do ktorého sa v dotknutom členskom štáte považuje za malý podnik.
Novelou sa transponuje smernica EÚ, ktorej cieľom je harmonizovať pravidlá v EÚ, eliminovať administratívne zaťaženie malých podnikov a dosiahnuť rovnaké zaobchádzania z hľadiska DPH, pokiaľ ide o oslobodenie výkonu ekonomickej činnosti, pre usadenú a neusadenú zdaniteľnú osobu, ktorú je možné na účely spoločných pravidiel DPH považovať za malý podnik.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu