Potravinári a odvodová úľava: Sociálna poisťovňa pripomína dôležité termíny a povinnosti

Schválené od 04.05.2024
[04.05.2024]

Oznam Sociálnej poisťovne


Zamestnávatelia-potravinári môžu podávať Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac máj 2024 elektronicky prostredníctvom eSlužieb od 1. do 20. mája 2024.
  • Sociálna poisťovňa im oznámi prostredníctvom eSlužieb schválenie, resp. neschválenie štátnej pomoci za mesiac máj 2024 najneskôr do konca mája 2024. Naďalej platí, že zamestnávateľ-potravinár musí zároveň predložiť Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za mesiac máj 2024 v lehote splatnosti poistného.
  • Podrobnejšie informácie k uplatňovaniu odvodovej úľavy ako aj schválená schéma štátnej pomoci sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/potravinari.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu