Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.01.2023 28.07.2022

Nové oznamovacie povinnosti pre zdravotné poisťovne

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

Schválené od 25.07.2022 26.07.2022

Tehotenské a materské si vybavíte jednoduchšie

Oznam SP

Schválené od 12.07.2022 11.08.2022

Potreba výmeny občianskeho preukazu užívateľov e-podpisu

Oznam Ministerstva vnútra SR

Pripravované od 01.01.2023 20.07.2022

Plánuje sa zrušenie platenia príspevku 2% autorských odmien umeleckým fondom

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch


Schválené od 01.08.2022 25.07.2022

Zjednodušuje sa povinné zasielanie publikácií - menej kusov menej knižniciam

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 25.07.2022

Vydavatelia periodík a prevádzkovatelia spravodajských webov musia byť partnerom verejného sektora

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 25.07.2022

Zaviedla sa nová definícia pojmu publikácia a nové kategórie publikácií

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

Schválené od 01.08.2022 25.07.2022

Novým zákonom o mediálnych službách sa zavádzajú rozsiahle zmeny

Zákon o mediálnych službách

Schválené od 01.08.2022 11.07.2022

Zavádzajú sa zmeny v evidencii pri SBS

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu