Investície v kľúčových odvetviach budú zamerané na dekarbonizáciu

Schválené od 06.03.2024 - Číslo zákona: 31/2024
[19.04.2024]

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Bola prijatá vládna novela zákona o regionálnej investičnej pomoci, podľa ktorej majú byť investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo zamerané na dekarbonizáciu. 
  • Zákon zavádza mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
  • Ambíciou zákona nie je komplexne riešiť transformáciu hospodárstva, ale zavedením mimoriadnej investičnej pomoci motivovať investorov pôsobiacich v oblasti výroby batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého k umiestneniu nových investícií na území Slovenskej republiky. 
Schválený zákon sa zameriava na vytýčenie špecifických pravidiel a podmienok pre mimoriadnu investičnú pomoc, pričom vo všetkých ostatných aspektoch aplikuje pravidlá a podmienky poskytovania regionálnej investičnej pomoci. 
Zákon tiež upravuje možnosť kumulácie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo s inou štátnou pomocou. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu