Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Už o 11 dní - Schválené od 01.07.2024 - Číslo zákona: 108/2024
[01.06.2024]

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa predlžuje spotrebiteľom lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu