Zrušuje sa Slovenská stavebná inšpekcia

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 201/2022
[02.03.2024]

Novela zákona o výstavbe


Prijatou novelou zákona sa zrušuje Slovenská stavebná inšpekcia a jej pôsobnosť v oblasti štátneho stavebného dohľadu je pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona o výstavbe. Konania, ktoré do 31. marca 2024 začali, a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. aprílom 2024, dokončí stavebný úrad podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred 1. aprílom 2024, zostávajú zachované. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu