Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.07.2023 03.07.2023

Zavádza sa definícia a podmienky rodinných podnikov

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 01.07.2023 03.07.2023

Stanovuje sa lehota na vydanie uznesenia o výške trov v civilnom konaní

Novela Civilného sporového poriadku

Schválené od 01.07.2023 15.06.2023

Maximálny limit na platby v hotovosti sa zjednotí na 15 tisíc eur

Novela zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Schválené od 01.07.2023 08.06.2023

Prevádzkovatelia vozidiel už nebudú viacnásobne sankcionovaní

Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.07.2023 07.06.2023

Boli prijaté zmeny v schvaľovaní podnetov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.07.2023 07.06.2023

Podnet na zmenu územnoplánovacej dokumentácie budú môcť predkladať mestské zastupiteľstvá

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.07.2023 01.06.2023

Novým zákonom sa umožňuje technická služba overovania pre podnikateľské subjekty

Zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.07.2023 01.06.2023

Zdravotné poisťovne majú nové oznamovacie povinnosti

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.06.2023 29.05.2023

Nová administratívna povinnosť pre podnikateľov v súvislosti s reformou súdnej mapy

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Schválené od 01.07.2023 18.07.2023

Zvyšujú sa sumy základnej náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu