Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.07.2022 30.06.2022

Vyraďujú sa z obehu jedno a dvojcentové mince od 1. júla

Oznam MF SR

Schválené od 01.07.2022 28.06.2022

Zvyšuje sa garančná dávka

Oznam SP

Schválené od 01.09.2022 08.08.2022

Zvyšuje sa suma stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pripravované od 01.01.2024 22.06.2022

Zavádza sa povinná registrácia pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností online

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Pripravované od 01.01.2023 21.06.2022

Rozširujú sa zmluvné typy v športe

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.07.2023 21.06.2022

Vzniká možnosť evidencie ruín ako kultúrnych pamiatok v katastri nehnuteľností

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Pripravované od 01.07.2023 20.06.2022

Zavádza sa 30-dňová lehota na urýchlené konanie o zázname do katastra nehnuteľností

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Schválené od 17.07.2022 17.06.2022

Bol prijatý nový zákon o riešení hroziaceho úpadku podnikateľov

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Schválené od 17.07.2022 17.06.2022

Zavádzajú sa zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Schválené od 16.07.2022 01.07.2022

Vznikli nové povinnosti v súvislosti s hnojivami

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu