V integrovanom konaní nebude potrebné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie

Schválené od 01.04.2024
[02.03.2024]

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy


Nakoľko podľa prijatého zákona bude konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie novou súčasťou integrovaného povoľovania a záverečné stanovisko z posúdenia je platné sedem rokov, ustanovilo sa, aby v prípade, ak už záverečné stanovisko nadobudlo právoplatnosť do 31. marca 2024, nebolo v integrovanom konaní potrebné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, ale len preukázať už vykonané posúdenie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu