Európska inovačná rada spúšťa program strategického obstarávania inovácií

Schválené od 28.02.2024
[28.02.2024]

Oznam Úradu pre verejné obstarávanie


Európska rada pre inovácie (EIC) spúšťa program strategického obstarávania inovácií SPIN4EIC, zameraný na podporu inovácií v rámci Európy prostredníctvom verejného obstarávania. Cieľom SPIN4EIC je podporiť inovatívne projekty, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju, zlepšujú kvalitu života občanov a posilňujú konkurencieschopnosť európskych podnikov. Prioritou programu SPIN4EIC je podpora malých a stredných podnikov (MSP) a startupov, ktoré majú potenciál zmeniť trh a prispieť svojimi inovatívnymi riešeniami k dynamike európskeho hospodárstva. 

Program poskytuje pomoc prostredníctvom:
  • akadémií inovačného obstarávania
  • zabezpečenia a organizácie podujatí, na ktorých sa stretávajú kľúčoví inovátori a nákupcovia nielen z Európy, ale aj z celého sveta 
Program SPIN4EIC zahŕňa tiež podporu súkromným a verejným obstarávateľom, ktorým poskytuje podporné služby prispôsobené na obstarávanie inovácií. 

Na platforme EIC sa stretávajú dve rôzne skupiny – verejní obstarávatelia a súkromní kupujúci, ktorí sú rozdelení do piatich tematických okruhov: 
  • poľnohospodárstvo, potraviny a nápoje
  • stavebníctvo, infraštruktúra a výroba 
  • digitálna transformácia
  • energetika, voda, životné prostredie, udržateľnosť a mobilita 
  • zdravie a vedy o živej prírode 
Tieto skupiny ponúknu nákupcom podporu pri začatí a propagácií ich výziev a príjemcom EIC prístup k najnovším príležitostiam, ktoré sa týkajú príslušných oblastí ich záujmu. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu