Ustanovuje sa dispozičná zásada v integrovanom konaní

Už o 28 dní - Schválené od 01.04.2024
[02.03.2024]

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy


Na základe prijatého zákona sa v integrovanom konaní zavádza dispozičná zásada, podľa ktorej navrhovateľ môže svojim úkonom navrhnúť, aby sa nekonalo v integrovanom konaní, ale samostatne v posudzovaní vplyvov, resp. zisťovacom konaní a samostatne v konaní vo výstavbe. 

Ak navrhovateľ nenavrhne inak, príslušný orgán vždy vykoná integrované konanie – zmena teda zavádza tzv. opt-out princíp.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu