Zavádza sa územný plán mikroregiónu

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 200/2022
[10.06.2022]

Zákon o územnom plánovaní


Nový zákon upravuje kompetencie pre novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Jeho hlavnou úlohou bude obstarávať Koncepciu územného rozvoja Slovenska a vystupovať ako koordinátor jednotného postupu a procesov územného plánovania prostredníctvom metodických usmernení. Zachované ostávajú doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií a dopĺňa sa nový typ územnoplánovacej dokumentácie - územný plán mikroregiónu. 

Územný plán mikroregiónu bude schvaľovať samosprávny kraj spolu so všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa bude vyhlasovať jeho záväzná časť. Osobitný režim bude mať hlavné mesto Bratislava a Košice vo forme metropolitného územného plánu s osobitnou metodikou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu