Bol prijatý nový zákon o územnom plánovaní, ktorým sa zjednodušuje proces

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 200/2022
[02.03.2024]

Zákon o územnom plánovaní


Parlament schválil nový zákon o územnom plánovaní, ktorý má nahradiť zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Cieľom nového zákona je najmä elektronizácia a digitalizácia dát v tejto oblasti zriadením nového informačného systému, ako aj zjednodušenie a zrýchlenie procesu územného plánovania zjednodušením procesov (zrušenie konceptu, neprerokovávanie zadania, harmonizácia s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie) a elektronizáciou. 

V súlade so zákonom sa zriadi aj nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ako ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie, ktorý bude centrálne riadiť aj povoľovanie stavieb a bude vydávať stavebné povolenia. K stavebným povoleniam budú môcť obce vydávať stanoviská. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu