Zo zákona o dani z minerálneho oleja sa vypustila protiústavná časť

Schválené od 01.07.2024 - Číslo zákona: 98/2004
[29.02.2024]

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja


Prijatou vládnou novelou sa zosúladil zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja s nálezom Ústavného súdu. Novelu tohto zákona ešte v roku 2017 napadla na Ústavnom súde skupina vtedajších opozičných poslancov.
  • Dôvodom mal byť nesúlad novely zákona z roku 2017 s princípom ochrany hospodárskej súťaže v spojení s právom podnikať.
  • Ústavný súd v roku 2021 vydal rozhodnutie, na základe ktorého ustanovenia zákona týkajúce sa podmienky pre vydanie povolenia na distribúciu pohonných látok, a to minimálneho objemu predaja 10 miliónov litrov a základného imania vo výške 500 000 €, nie sú v súlade s Ústavou SR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu