Zavádzajú sa zmeny v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch

Už o 11 dní - Schválené od 01.07.2024 - Číslo zákona: 108/2024
[01.06.2024]

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa


Bol schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch zavádza požiadavky na informovanie spotrebiteľa o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje autenticitu spotrebiteľských hodnotení produktov, ako aj o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní, a ich vzájomnom význame.
  • Zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov.
  • Nový zákon o ochrane spotrebiteľa v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Ide o nekalú obchodnú praktiku, ktorá bola identifikovaná v praxi viacerých relevantných obchodníkov v EÚ, najmä počas špeciálnych výpredajových akcií (napr. Black Friday).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu