Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu pre viacerých držiteľov povolenia v energetike

Už o 11 dní - Schválené od 01.07.2024 - Číslo zákona: 109/2024
[01.06.2024]

Novela zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže


Bola schválená novela zákona, ktorou sa zmierňuje limitácia počtu držiteľov povolenia na podnikanie v energetike, pre ktorých môže odborne spôsobilá osoba vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu. V zmysle schválenej novely môže zodpovedný zástupca vykonávať túto funkciu pre troch držiteľov povolenia (pôvodne len pre jedného držiteľa povolenia).
  • Zavedením možnosti vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu až pre troch držiteľov povolenia sa umožní subjektom flexibilnejšie reagovať na zmeny súvisiace s povinnosťou mať zodpovedného zástupcu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu