Plánuje sa zrušiť poplatok, ktorý zaťažuje tepelné čerpadlá

Pripravované od 13.07.2024 - Číslo zákona: 364/2004
[04.06.2024]

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)


Vláda SR schválila novelu zákona, ktorou majitelia či prevádzkovatelia tepelných čerpadiel typu voda-voda nebudú musieť platiť poplatky za odber podzemnej vody pri využívaní ich tepelného potenciálu. Vďaka tomu sa zjednoduší a zlacnie ich prevádzka. 
  • Tepelné čerpadlá systému voda-voda dosahujú najvyššiu efektívnosť a najvyššie úspory primárnej energie. Nová legislatíva je tak v súlade s cieľmi Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj s politikami EÚ, ktoré podporujú odstraňovanie bariér pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel.
  • Novelu ešte musí schváliť parlament. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu