Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Nové pravidlá pre koordinačné centrá odpadov

Zákon o odpadoch

Schválené od 15.10.2017 16.10.2017

Zmena vzorov ohlásení pri nakladaní s odpadmi

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Zmeny v zdanení pohonných látok, nové zdanenie bioplynu a LPG

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja


Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Schválené od 01.11.2017 13.10.2017

Nové podmienky pre poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Schválené od 15.10.2017 05.10.2017

Úprava podmienok používania extrakčných rozpúšťadiel pri výrobe potravín

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

Schválené od 01.01.2019 16.11.2020

Zvyšujú sa poplatky na úseku klinického skúšania liekov

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Pripravované od 01.03.2018 18.09.2017

Zmeny pre prevádzkovateľov lekární

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Schválené od 01.01.2018 04.12.2020

Podnikajúcim sociálnym pracovníkom pribudne agenda a zníži sa byrokracia

Zákon o sociálnych službách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu