Upravujú sa rôzne inštitúty vzhľadom na konflikt na Ukrajine

Schválené od 26.02.2022 - Číslo zákona: 55/2022
[03.03.2022]

Zákon o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine


Parlament schválil zákon, v zmysle ktorého občania Ukrajiny, prichádzajúci na naše územie, môžu požiadať o poskytnutie dočasného útočiska v SR. V súlade s prijatým zákonom vláda v súlade s rozhodnutím Rady EÚ môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určiť začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska, ako aj vyčleniť finančné prostriedky. Vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady EÚ. Poskytnutím dočasného útočiska sa obyvateľom Ukrajiny zabezpečí rýchly a neobmedzený prístup na trh práce.

Prijatým zákonom sa ďalej zavádza napríklad aj:
  • finančný príspevok za ubytovanie odídenca, o ktorom môže rozhodnúť vláda a o ktorý môžu žiadať ľudia, ktorí poskytnú ubytovanie odídencovi, a to prostredníctvom obce, v ktorej sa ubytovanie poskytuje,
  • blokovanie škodlivého obsahu alebo aktivity, ktoré smerujú z alebo do kybernetického priestoru SR (o blokovaní rozhoduje Národný bezpečnostný úrad). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu