Zavádza sa dočasné útočisko pre obyvateľov Ukrajiny

Schválené od 01.03.2022
[02.03.2022]

Vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom


Vláda v súlade so zákonom o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine vyhlásila poskytovanie dočasného útočiska od 1. marca 2022 pre občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov. 

Svoju totožnosť budú občania Ukrajiny preukazovať akýmkoľvek dokladom s fotografiou (napríklad vodičským preukazom, platným aj neplatným cestovným dokladom, ID kartou) a rodným listom. V prípade udelenia dočasného útočiska budú mať ľudia prichádzajúci na Slovensko udelený legálny tolerovaný pobyt a doklad "odídenca".

Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na tých Ukrajincov, ktorí majú na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt, na žiadateľov o azyl, na ľudí, ktorí majú udelený azyl alebo doplnkovú ochranu.

Poskytnutím dočasného útočiska sa obyvateľom Ukrajiny zabezpečí rýchly a neobmedzený prístup na trh práce.

Dočasné útočisko sa bude poskytovať do 31. decembra 2022. Zároveň bude možné ukončiť jeho poskytovanie, ak pominú dôvody na jeho poskytovanie, ako aj predĺžiť (aj opakovane).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu