Pri verejnom obstarávaní sa v niektorých prípadoch bude vracať 50 % z kaucie

Pripravované od 15.03.2022 - Číslo zákona: 343/2015
[20.12.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní


Navrhovaná novela upravuje, že v prípade námietok proti výsledku verejného obstarávania, ak časť namietaných skutočností je opodstatnená a časť nie a úrad v časti podaným námietkam vyhovie a v časti námietky zamietne, teda navrhovateľ má sčasti úspech v konaní, má platiť, že navrhovateľovi sa bude vracať 50% zo zloženej kaucie a zvyšná časť kaucie má prepadnúť. 

Novela uplatňuje rovnaké pravidlo aj na situáciu, ak kontrolovaný na základe podaných námietok urobí v priebehu konania sčasti "autoremedúru" a v časti úrad námietky zamietne.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu