Pri verejnom obstarávaní sa v niektorých prípadoch bude vracať 50 % z kaucie

Schválené od 31.03.2022 - Číslo zákona: 343/2015
[01.03.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní


V prípade námietok proti výsledku verejného obstarávania, ak časť namietaných skutočností je opodstatnená a časť nie a úrad v časti podaným námietkam vyhovie a v časti námietky zamietne, teda navrhovateľ má sčasti úspech v konaní, platí, že navrhovateľovi sa vráti 50 % zo zloženej kaucie a zvyšná časť kaucie prepadne.

Novela uplatňuje rovnaké pravidlo aj na situáciu, ak kontrolovaný na základe podaných námietok urobí v priebehu konania sčasti "autoremedúru" v rámci konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a v časti úrad námietky zamietne.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu