Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.09.2018 16.11.2020

Prísnejšie podmienky pre potravinárov pri predaji pekárskych a cukrárskych výrobkov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Schválené od 01.08.2017 20.07.2017

Zníženie emisií z biopalív o 2 % do konca roka 2017

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Schválené od 01.08.2017 08.08.2017

Zníženie minimálnych oprávnených výdavkov umožní širšiu podporu filmových projektov

Vyhláška Ministerstva kultúry o filmovom projekte

Schválené od 15.07.2017 13.07.2017

Zmeny v objemoch pri balení liehovín

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o spotrebiteľskom balení

Pripravované od 01.01.2018 13.07.2017

Vlastníkovi studne či čistiarne odpadových vôd pribudnú povinnosti

Zákon o vodách

Schválené od 01.08.2017 09.07.2017

Zmena povolených denaturačných prostriedkov

Vyhláška Ministerstva financií SR o povolených denaturačných prostriedkoch

Schválené od 01.06.2017 07.07.2017

Tatarák bude opäť legálny za podmienky úpravy jedálnych lístkov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Schválené od 01.01.2018 29.11.2020

Novinky pri kategorizácii liekov a úhrad za ne

Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

Schválené od 01.05.2019 29.11.2020

Rozšírenie neprimeraných podmienok pri obchodovaní s potravinami

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Schválené od 01.08.2017 08.08.2017

Povinné primiešavanie biopalív II. generácie

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu