Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Obmedzí sa možnosť vyvážať lieky do zahraničia

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zvýšia sa poplatky za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Spoplatňuje sa odber vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy

Nariadenie vlády o výške neregulovaných platieb a poplatkov za užívanie vôd

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové prísne podmienky pre majiteľov jaslí a opatrovateľov detí do 3 rokov

Novela zákona o sociálnych službách

Schválené od 01.01.2016 15.02.2017

Všetci podnikatelia musia viesť evidenciu o odpadoch

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2016 15.02.2017

Reštaurácie musia viesť o svojom kuchynskom odpade evidenciu

Zákon o odpadochSchválené od 01.01.2016 15.02.2017

Takmer každý e-shop sa považuje za výrobcu obalov

Zákon o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu