Na niektoré plastové fľaše sa nebude vzťahovať povinnosť zálohovania

Pripravované od 15.11.2021 - Číslo zákona: 302/2019
[30.06.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Plánuje sa úprava fungovania zálohového systému, v zmysle ktorej sa zálohovanie jednorazových obalov na nápoje nemá vzťahovať na obaly, ktoré sú:
  • poskytované prevádzkovateľom voči cestujúcim v dopravných prostriedkoch v rámci medzinárodnej prepravy,
  • poskytované v bezcolnej zóne,
  • vyvážané, ak je ich vývoz potvrdený vývozným colným vyhlásením.
Keďže tieto obaly sú vyňaté z predmetu zálohovania, výrobca obalov nebude za ne platiť žiadne poplatky.

Zároveň platí, že výrobca obalov, ktorý nemá uhradené záväzky zo zmluvy o plnení povinností v zmysle zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, nesmie uvádzať nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch na trh.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu