Upravuje sa Autorský zákon

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 185/2015
[28.09.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení Autorský zákon


Plánuje sa úprava Autorského zákona, ktorou dochádza k nasledujúcim zmenám:
  • rozširuje sa definícia obchodne nedostupného diela bez ohľadu na typ predmetu ochrany,
  • zavádza sa nové právo špeciálne pre vydavateľov novín (tlače),
  • zavádzajú sa nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a uľahčuje sa cezhraničné poskytovanie on-line služieb,
  • zavádzajú sa nové možnosti používania a licencovania kreatívneho obsahu,
  • zavádzajú sa nové pravidlá pre zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi – autormi diel/držiteľmi licencií a nadobúdateľmi/používateľmi (právo na podiel z náhrady odmeny patriacej nositeľom práv v prospech vydavateľov, nové pravidlá pri rozdeľovaní odmien, právo na dodatočné vyrovnanie, širšia možnosť odstúpenia od licenčnej zmluvy, povinnosť zaplatiť nositeľom práv primeraný podiel z odmien za použitie periodika poskytovateľmi služieb).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu