Rozširuje sa rozsah vozidiel, ktoré pri preprave podliehajú povinnosti mať licenciu EÚ

Pripravované od 01.05.2022 - Číslo zákona: 56/2012
[19.05.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave a zákon o sociálnom poistení


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o cestnej doprave, ktorou sa rozširuje povinnosť prevádzkovateľov cestnej dopravy disponovať licenciou Spoločenstva (EÚ). Od 1. mája 2022 touto licenciou budú musieť disponovať všetky motorové vozidlá alebo jazdné súpravy určené na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. 

Zavádzajú sa tiež nové povinnosti pre dopravcov a dopravné podniky, ako napríklad povinnosť oznámiť správnemu orgánu evidenčné čísla vozidiel, ktorými disponujú. Novelou sa tiež upravuje spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ - prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, tzv. IMI systému.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu