Farmári budú môcť predávať mäso na farmárskych bitúnkoch

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 39/2007
[21.10.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti


Parlament schválil zmenu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zavádza tzv. farmárske bitúnky.

Farmári ako prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu predávať mäso svojich zvierat aj z farmárskych bitúnkov. Bitúnok musí spĺňať osobitné podmienky a byť aspoň podmienečne schválený.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu