Zjednocujú sa podmienky vysielania vodičov v cestnej doprave v rámci EÚ

Pripravované od 02.02.2022 - Číslo zákona: 462/2007
[01.06.2021]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Naplánovaná je novela zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorou sa má upraviť a zjednotiť oblasť vysielania vodičov v cestnej doprave do zahraničia v rámci EÚ.

Má platiť, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu EÚ nepredstavuje vysielanie. Novela má tiež zaviesť, že v prípade výkonu nočnej práce nesmie denný pracovný čas zamestnanca v každom 24 hodinovom období presiahnuť 10 hodín. Vodič v cestnej doprave je povinný dobu pracovného odpočinku čerpať mimo kabíny vozidla, pričom dopravný podnik je povinný zabezpečiť mu ubytovanie.

Pre dopravné podniky v medzinárodnej preprave má pribudnúť tiež nová povinnosť výmeny tachografu prvej generácie za inteligentný tachograf druhej generácie, ktorý bude automaticky zaznamenávať prekročenie hraníc, či polohu pri nakládke a vykládke, pričom má prísť k zlepšeniu monitoringu doby jazdy a odpočinku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu