Zjednocujú sa podmienky vysielania vodičov v cestnej doprave v rámci EÚ

Schválené od 02.02.2022 - Číslo zákona: 407/2021
[12.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Prijala sa novela zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorou sa upravuje a zjednocuje oblasť vysielania vodičov v cestnej doprave do zahraničia v rámci EÚ.

Platí, že medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu EÚ nepredstavuje vysielanie zamestnancov. Zavádza sa, že zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas vodiča pravidelnej osobnej dopravy tak, aby mal najneskôr po štyroch hodinách času jazdy prestávku v práci 30 minút; to neplatí, ak najneskôr po štyroch hodinách času jazdy nasleduje nepretržitý denný alebo týždenný odpočinok. Vodič v cestnej doprave musí dobu pracovného odpočinku čerpať mimo kabíny vozidla, pričom dopravný podnik je povinný zabezpečiť mu ubytovanie.

V prípade výkonu nočnej práce nesmie denný pracovný čas zamestnanca v každom 24 hodinovom období presiahnuť 10 hodín.

Pre dopravné podniky v medzinárodnej preprave pribúda tiež nová povinnosť výmeny tachografu prvej generácie za inteligentný tachograf druhej generácie, ktorý bude automaticky zaznamenávať prekročenie hraníc, či polohu pri nakládke a vykládke, pričom má prísť k zlepšeniu monitoringu doby jazdy a odpočinku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu